Monday, 14/10/2019 - 10:34|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI WEBSITE CỦA SỞ GD&ĐT PHÚ THỌ PHIÊN BẢN BETA
 • Nguyễn Minh Tường - Tỉnh ủy viên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giám đốc
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách chung; chỉ đạo trực tiếp các lĩnh vực công tác: Quy hoạch và kế hoạch phát triển giáo dục; giáo dục trung học; công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia ở các cấp học; công tác phổ cập trung học cơ sở; dạy nghề phổ thông; giáo dục thể chất; giáo dục dân tộc; giáo dục trẻ khuyết tật và giáo dục hòa nhập; công tác Tổ chức cán bộ, công tác Thanh tra, Kế hoạch - Tài chính; chủ tài khoản của Sở; 

   Tham gia giải quyết các công việc thuộc trách nhiệm của các Phó Giám đốc khi có yêu cầu hoặc thấy cần thiết;

    Chủ tịch Hội đồng lương, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Hội đồng kỷ luật của Ngành;

   Tham gia các Ban chỉ đạo thuộc lĩnh vực phụ trách và theo quyết định của UBND tỉnh;

   Phụ trách các phòng: Tổ chức cán bộ; Kế hoạch-Tài chính; Giáo dục Trung học.

   Trực tiếp phụ trách địa bàn: Thành phố Việt Trì.

 • Đỗ Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Giám đốc
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giúp Giám đốc Sở theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực:Giáo dục thường xuyên; giáo dục chuyên nghiệp; nghiên cứu khoa học; công tác khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục; đào tạo theo nhu cầu xã hội; Kế hoạch triển khai Đề án " Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020" (gọi tắt là Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020); triển khai đổi mới chương trình, sách giáo khoa phổ thông theo Kế hoạch của Bộ GD&ĐT; công tác quốc phòng và an ninh;công nghệ thông tin của Ngành và của Cơ quan Sở;công tác thanh tra trong các lĩnh vực phụ trách theo sự phân công của Giám đốc Sở;

   Tham gia các Ban chỉ đạo thuộc lĩnh vực phụ trách và theo quyết định của UBND tỉnh;

   Phụ trách các phòng: Khảo thí và Quản lý định chất lượng giáo dục; Đào tạo Bồi dưỡng;

   Trực tiếp phụ trách địa bàn các huyện: Hạ Hòa, Lâm Thao, Tam Nông và Thanh Ba;

   Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Phân công.

 • Nguyễn Thị Thu Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Giám đốc
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giúp Giám đốc Sở theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực: Giáo dục mầm non; công tác học sinh, sinh viên; công tác pháp chế, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; an toàn giao thông, phòng chống tai nạn, thương tích và tệ nạn xã hội; công tác chữ thập đỏ; công tác nữ; công tác cải cách hành chính, thi đua khen thưởng của ngành; công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi; công tác dân số, gia đình và trẻ em; giáo dục và bảo vệ môi trường; phòng chống lụt bão, thiên tai và biến đổi khí hậu; hoạt động nhân đạo, từ thiện; cơ sở vật chất và thiết bị trường học; văn bằng chứng chỉ; công tác quản trị đời sống, đảm bảo cơ sở vật chất và hoạt động của Cơ quan Sở; công tác thanh tra trong các lĩnh vực phụ trách theo sự phân công của Giám đốc Sở.

    

   Là người được Giám đốc Sở giao nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ (Ban hành kèm theo Quyết định số 35/2013/QĐ-UBND ngày 09/12/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ); 

   Giữ mối quan hệ, phối hợp với các Đoàn thể chính trị xã hội, các ban ngành trong và ngoài tỉnh;

   Tham gia các Ban chỉ đạo thuộc lĩnh vực phụ trách và theo quyết định của UBND tỉnh;

   Phụ trách các phòng: Văn phòng Sở; Giáo dục Mầm non; Chính trị, tư tưởng và Pháp chế;

   Trực tiếp phụ trách địa bàn các huyện: Đoan Hùng,Tân Sơn, Thanh Sơn và thị xã Phú Thọ.

   Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công. 

 • Phùng Quốc Lập
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Giám đốc
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giúp Giám đốc Sở theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực: Giáo dục tiểu học; công tác phổ cập giáo dục tiểu học; công tác Đảng,Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh và công tác quân sự của Cơ quan Sở; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác thanh tra trong các lĩnh vực phụ trách theo sự phân công của Giám đốc Sở;

    

   Giữ mối quan hệ, phối hợp với Hội Khuyến học, Hội Cựu giáo chức tỉnh;

   Tham gia các Ban chỉ đạo thuộc lĩnh vực phụ trách và theo quyết định của UBND tỉnh;

   Phụ trách các phòng: Giáo dục Tiểu học; Thanh tra Sở;

   Trực tiếp phụ trách địa bàn các huyện: Cẩm Khê, Phù Ninh, Thanh Thủy và Yên Lập;

   Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Phân công.