Monday, 14/10/2019 - 10:16|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI WEBSITE CỦA SỞ GD&ĐT PHÚ THỌ PHIÊN BẢN BETA
 • Lê Thị Tuyết Trinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Danh hiệu: chiến sỹ thi đua cơ sở

   Phụ trách chung

 • Đặng Thị Thành
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Danh hiệu: chiến sỹ thi đưa cơ sở

   Phụ trách: Công tác TDTT, Đoàn, Hội, Đội…

 • Phạm Mai Phong
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Danh hiệu: Chiến sỹ thi đua cơ sở

   Phụ trách: công tác Y tế, ATGT

 • Nguyễn Quang Huy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Danh hiệu: Lao động tiên tiến

   Phụ trách: Công tác Y tế, ATGT