Thứ hai, 14/10/2019 - 11:34|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI WEBSITE CỦA SỞ GD&ĐT PHÚ THỌ PHIÊN BẢN BETA
 • Nguyễn Quang Tiến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng PT
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Danh hiệu:  CSTĐ cơ sở

   Phụ trách chung

 • Phan Thị Thu Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Danh hiệu: Lao động tiên tiến

   Phụ trách: Hoạt động chuyên môn; tư vấn du học; QL hồ sơ cử tuyển…

 • Nguyễn Quang Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Danh hiệu: Chiến sỹ thi đua cơ sở

   Phụ trách: Giáo dục chuyên nghiệp TT HTCĐ, Tuyển sinh, Bồi dưỡng…