Monday, 14/10/2019 - 10:05|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI WEBSITE CỦA SỞ GD&ĐT PHÚ THỌ PHIÊN BẢN BETA
 • Nguyễn Tân Sơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Danh hiệu: Th.sỹ Toán học

   Phụ trách chung

 • Vũ Thị Thu Liên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Danh hiệu: Chiến sỹ thi đua cơ sở

   Phụ trách: Phụ trách môn Tiếng Anh và Hoạt động Giáo dục NGLL

 • Nguyễn Thúc Sinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Danh hiệu: Chiến sỹ thi đua cơ sở

   Phụ trách: Phụ trách môn Toán và Hoạt động chuyên môn

 • Hoàng Minh Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Danh hiệu: Chiến sỹ thi đua cơ sở

   Phụ trách: Phụ trách Thư viện & thiết bị, môn TNXH, hoạt động GDTH