Thứ hai, 14/10/2019 - 11:06|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI WEBSITE CỦA SỞ GD&ĐT PHÚ THỌ PHIÊN BẢN BETA
 • Đỗ Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Danh hiệu: Chiến sỹ thi đua cơ sở

   Phụ trách chung

 • Nguyễn Văn Hảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Danh hiệu: Chiến sỹ thi đua cơ sở

   Phụ trách: Chỉ đạo dạy và học môn Vật Lý, Tin học; PT các môn KHTN...

 • Phùng Thị Hoàng Yến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Danh hiệu: Chiến sỹ thi đua cơ sở

   Phụ trách: Chỉ đạo dạy và học môn Ngoại Ngữ..

 • Nguyễn Quang Hiển
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Danh hiệu: Chiến sỹ thi đua cơ sở

   Phụ trách: Chỉ đạo dạy và học môn Thể dục, Âm nhạc, Mỹ thuật, GDQP-AN... 

    

 • Lê Bá Việt Hùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Danh hiệu: Chiến sỹ thi đua cơ sở 

   Phụ trách: Chỉ đạo dạy và học môn Toán; PCGD;  

 • Trần Kim Chung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Danh hiệu: Chiến sỹ thi đua cơ sở 

   Phụ trách: Ngữ Văn, GDCD, GD Dân tộc, Thư viện trường học 

 • Ngô Xuân Ban
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Danh hiệu: Cử nhân tiếng Anh

   Phụ trách: GD Dân tộc, Thư viện trường học