Monday, 14/10/2019 - 10:41|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI WEBSITE CỦA SỞ GD&ĐT PHÚ THỌ PHIÊN BẢN BETA
 • Phạm Hồng Thao
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Danh hiệu: Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh

   Phụ trách chung

 • Nguyễn Thị Mười
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Danh hiệu: Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở

   Phụ trách: Kế toán

 • Nguyễn Quang Huy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Danh hiệu: Cử nhân Toán -Tin

   Phụ trách: Kế hoạch, Cơ sở vật chất

 • Nguyễn Địch Văn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Danh hiệu: Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở

   Phụ trách: Kho, Quỹ tiền tệ

 • Vũ Hoàng Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Danh hiệu: Lao động tiên tiến

   Phụ trách: Kế toán