Monday, 14/10/2019 - 10:29|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI WEBSITE CỦA SỞ GD&ĐT PHÚ THỌ PHIÊN BẢN BETA
 • Đỗ Quang Tuân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Danh hiệu: Chiến sỹ thi đua cấp Tỉnh

   Phụ trách chung

 • Phạm Xuân Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Danh hiệu: Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở

   Phụ trách: Khảo thí

 • Nguyễn Quốc Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Danh hiệu: Chiến sỹ thi đua cơ sở
   Phụ trách: Công nghệ thông tin

 • Nguyễn Tuấn Trường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Danh hiệu: Chiến sỹ thi đua cơ sở

   Phụ trách: Kiểm định chất lượng Giáo dục