Monday, 14/10/2019 - 10:23|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI WEBSITE CỦA SỞ GD&ĐT PHÚ THỌ PHIÊN BẢN BETA
 • Nguyễn Văn Biết
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Danh hiệu: Chiến sỹ thi đua cơ sở

   Phụ trách chung

 • Phan Thị Minh Huệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Danh hiệu: Chiến sỹ thi đua cơ sở

   Phụ trách: Chế độ chính sách, Đào tạo bồi dưỡng

 • NguyễnThị Việt Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Danh hiệu: Chiến sỹ thi đua cơ sở

   Phụ trách: Quỹ tiền lương

 • Nguyễn Địch Duẩn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Danh hiệu: chiến sỹ thi đua cơ sở

   Phụ trách: QL hồ sơ CB, CC, VC; Chế độ nghỉ phép..