Thứ hai, 14/10/2019 - 10:54|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI WEBSITE CỦA SỞ GD&ĐT PHÚ THỌ PHIÊN BẢN BETA
 • Đỗ Nguyên Thương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chánh Thanh tra
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Danh hiệu: Chiến sỹ thi đua cơ sở

   Phụ trách chung

 • Võ Thị Thanh Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Chánh thanh tra
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Danh hiệu: Lao động tiên tiến

   Phụ trách: Công tác Thanh tra PGD, giải quyết KNTC khối PGD

 • Nhà giáo ưu tú Hoàng Văn Cường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Chánh thanh tra
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Danh hiệu: Chiến sỹ thi đua cơ sở

   Phụ trách: Công tác Thanh tra Hành chính, giải quyết KNTC các cơ sở GD trực thuộc.

 • Hán Quốc Trí
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Danh hiệu: Thạc sỹ Toán học

   Phụ trách: Công tác Thanh tra chuyên ngành các cơ sở giáo dục trực thuộc.

 • Bùi Xuân Sỹ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Danh hiệu: Chiến sỹ thi đua cơ sở

   Phụ trách: Thanh tra các cơ sở GD trực thuộc; công tác dạy thêm, học thêm