Monday, 14/10/2019 - 10:10|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI WEBSITE CỦA SỞ GD&ĐT PHÚ THỌ PHIÊN BẢN BETA
 • Nguyễn Tuấn Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chánh văn phòng
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Danh hiệu: Chiến sỹ thi đua cơ sở

   Phụ trách chung

 • Đoàn Thị Phương Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Danh hiệu: Chiến sỹ thi đua cơ sở

   Phụ trách: Công tác tổng hợp 

 • Hoàng Anh Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Chánh văn phòng
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Danh hiệu: Chiến sỹ thi đua cơ sở

   Phụ trách: Phụ trách CNTT – Bảo vệ BMNN

 • Nguyễn Thị Ánh Tuyết
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Danh hiệu: Chiến sỹ thi đua cơ sở

   Phụ trách: Một cửa - Quy chế

 • Đào Thị Thu Lan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Danh hiệu: Chiến sỹ thi đua cơ sở

   Phụ trách: Công tác thi đua khen thưởng

 • Nguyễn Thị Đức Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Danh hiệu: Chiến sỹ thi đua cơ sở

   Phụ trách: Văn thư

 • Nguyễn Mạnh Hùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Danh hiệu: Chiến sỹ thi đua cơ sở

   Phụ trách: Lái xe 19A-00126

 • Chu Minh Bắc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Danh hiệu: Chiến sỹ thi đua cơ sở

   Phụ trách: Lái xe 19A-00899