Monday, 14/10/2019 - 10:03|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI WEBSITE CỦA SỞ GD&ĐT PHÚ THỌ PHIÊN BẢN BETA
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Tìm thấy 56 hồ sơ thủ tục hành chính
Tên Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Tình trạng
Thủ tục: Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Thủ tục: Cho phép trường PTDTNT cấp tỉnh và trường PTDTNT cấp huyện có cấp THPT hoạt động giáo dục Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Thủ tục: Công nhận văn bằng tốt nghiệp các cấp học phổ thông do cơ sở nước ngoài cấp Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Thủ tục: Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Thủ tục: Đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Thủ tục: Phúc khảo bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Thủ tục: Đăng ký dự thi trung học phổ thông quốc gia Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Thủ tục: Đề nghị phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Thủ tục: Cho phép hoạt động trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Thủ tục: Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm đối với cấp trung học phổ thông Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Thủ tục: Đề nghị miễn, giảm học phí cho học sinh, sinh viên Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Thủ tục: Xác nhận đăng ký hoạt động giáo dục kỹ năng sống, hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực