Monday, 14/10/2019 - 10:04|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI WEBSITE CỦA SỞ GD&ĐT PHÚ THỌ PHIÊN BẢN BETA
Văn bản liên quan
Thu hồi giấy chứng nhận hoạt động dịch vụ Tư vấn du học của Công ty TNHH thành viên Link Việt Nhật
Ngày ban hành:
18/06/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thu hồi giấy chứng nhận hoạt động dịch vụ Tư vấn du học của Công ty Cổ phần Thương mại Sakuranbo

Ngày ban hành:
18/06/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Số CV: 11
Ngày ban hành:
02/01/2018
Ngày hiệu lực:
02/01/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Số CV: 1346
Ngày ban hành:
29/09/2017
Ngày hiệu lực:
29/09/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực