Các phần mềm trong sách “Cùng học Tin học quyển 3” khối Tiểu học

Phần mềm và hình ảnh sử dụng trong SGK Cùng học Tin học quyển 3 – Lớp 5.

Link download:

http://www.vnschool.net//modules.php?name=News&file=article&sid=2545