ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TIỂU HỌC THỌ SƠN NHIỆM KỲ 2015 – 2016

ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TIỂU HỌC THỌ SƠN NHIỆM KỲ 2015 – 2016 Liên đội Tiểu học Thọ Sơn đã tổ chức Đại hội Liên dội nhằm tổng kết hoạt động của Liên đội nhiệm kỳ 2014 – 2015 và xây dựng phương hướng hoạt động cho năm học mới.

 ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TIỂU HỌC THỌ SƠN

NHIỆM KỲ 2015 – 2016

Liên đội Tiểu học Thọ Sơn đã tổ chức Đại hội Liên đội nhằm tổng kết hoạt động của Liên đội nhiệm kỳ 2014 – 2015 và xây dựng phương hướng hoạt động cho năm học mới.

 

Năm học vừa qua, Liên đội trường Tiểu học Thọ Sơn đã đạt được nhiều kết quả trong các chương trình hành động như: Tự hào truyền thống ; Cùng tiến bước lên đoàn; Chắp cánh yêu thương…..

Tại đại hội đã nghiêm túc tổng kết các hoạt động dã và làm được, những hoạt động cần cố gắng hơn, đồng thời đề ra phương hướng hoạt động cụ thể trong năm học 2015 – 2016 để liên đội Tiểu học Thọ Sơn ngày càng vững mạnh hơn nữa, toàn thể Đại hội đã nhất trí 100%  bản phương hướng đề ra.

Tiếp đó, các đội viên đọc báo cáo tham luận với nội dung chia sẻ về học tập, rèn luyện, hoạt động Đội và kết nối các thành viên trở thành tập thể đoàn kết. Đây đều là những tham luận mong muốn các chi đội có thể học hỏi lẫn nhau và cùng nhau phát triển.

 Cũng trong Đại hội này, các đội viên đã bầu ra được BCH Liên đội mới gồm 9 bạn có đầy đủ sức khỏe, năng lực, phẩm chất để đảm bảo công việc được giao. Đại hội đã kết thúc trong không khí vui tươi, phấn khởi. Hi vọng rằng, Liên đội Tiểu học Thọ Sơn sẽ gặt hái được nhiều thành công trong năm học 2015 – 2016.

 Một số hình ảnh Đại hội:


Các bạn trong Đoàn Chủ tich


Đoàn thư ký


Anh Cao Minh Khánh – Bí thư đoàn phường Thọ Sơn đã đến tham dự và phát biểu tại đại hội


Bạn Hà Mai Ly thay mặt cho BCH Liên đội lên nhận Giấy khen của Thành đoàn Việt Trì

Các bạn đội viên nghiêm túc trong suốt quá trình diễn ra đại hội

 

 

 

 Các tiết mục văn nghệ 

 

  BCH Liên đội trường tiểu học Thọ Sơn năm học 2015 – 2016