Kế hoạch chiến lược phát triển Trường Tiểu học Tùng Khê Giai đoạn 2019 – 2024, tầm nhìn 2030

Kế hoạch chiến lược phát triển Trường Tiểu học Tùng Khê Giai đoạn 2019 – 2024, tầm nhìn 2030

PHÒNG GD&ĐT CẨM KHÊ                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH TÙNG KHÊ                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:       /KH-THTK       

Tùng Khê, ngày     tháng 3 năm 2019

KẾ HOẠCH
Chiến lược phát triển Trường Tiểu học Tùng Khê
Giai đoạn 2019 – 2024, tầm nhìn 2030

 

Trường Tiểu học Tùng Khê được thành lập từ năm 1954, có quyết định thành lập chính thức vào năm 1992. Mặc dù trường đóng trên địa bàn xã đặc biệt khó khăn của huyện Cẩm Khê song nhờ sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức xã hội, sự vào cuộc của phụ huynh học sinh, sự phấn đấu nỗ lực của tập thể cán bộ, giáo viên, nhà trường đã được công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 vào tháng 12 năm 2013, đạt kiểm định chất lượng cấp độ 3 năm 2016. Trong những năm qua, các thế hệ thầy và trò của nhà trường đã không ngừng phấn đấu, vượt qua những khó khăn để giữ vững và xây dựng nhà trường ngày càng phát triển. Từ 2013 đến nay, nhà trường liên tục đạt danh hiệu Tập thể Lao động Tiên tiến, Tập thể Lao động Xuất sắc, UBND tỉnh tặng Bằng khen, Sở Giáo dục & Đào tạo tặng giấy khen trường học có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện mô hình “Trường học gắn với cuộc sống”. Nhà trường đang từng bước ngày càng trưởng thành và phát triển bền vững, đã, đang và sẽ trở thành một ngôi trường có chất lượng giáo dục tốt, một địa chỉ tin cậy của cha mẹ học sinh và nhân dân trên địa bàn.

Căn cứ Điều lệ trường tiểu học ban hành kèm theo văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGD&ĐT ngày 22 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học;

Trường Tiểu học Tùng Khê xây dựng chiến lược phát triển từ năm 2019 đến năm 2024 và tầm nhìn đến năm 2030 như sau:

I. Tình hình nhà trường:

* Về cơ sở vật chất trường lớp:

– Trường Tiểu học Tùng Khê thuộc Khu 5, xã Tùng Khê, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Với tổng diện tích đất sử dụng là 5.377,9 m2, nhà trường đảm bảo về diện tích bình quân trên 10m2/học sinh.

– Hiện tại, có 09 phòng học, 01 phòng học bộ môn, 06 phòng chức năng đảm bảo nhu cầu phục vụ dạy-học. Hiện tại chưa có phòng Mĩ thuật, Tin học, Tiếng Anh để học sinh được bố trí học chuyên biệt.

* Về đội ngũ CB-GV-NV:

– Tổng số CB, GV, NV: 18 người. Trong đó: Biên chế: 17 người; Hợp đồng ngắn hạn: 01 người (bảo vệ).

+ CBQL: 2; GV: 13; NV: 3.

+ Đại học: 7; Cao đẳng: 5; Trung cấp: 5.

+ Trình độ chính trị: Trung cấp: 03; Trình độ quản lý giáo dục: 03.

– Về chất lượng:

+ Hàng năm CBQL, GV được xếp loại chuẩn HT, chuẩn NNGVTH từ đạt trở lên là 100%. Trong đó: Xuất sắc: 3 (%); Khá: 5 (%); Trung bình: 7 (%).

+ Số GV đạt danh hiệu giáo viên giỏi các cấp (5 năm gần đây): huyện: 02; cấp tỉnh: 01.

+ Hàng năm, các CBQL, GV đều được bồi dưỡng và tự bồi dưỡng để nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng với nhu cầu đổi mới.

* Về học sinh:

– Năm học 2018 – 2019 trường gồm 09 lớp với 262 học sinh. Trong đó:

– Chất lượng giáo dục: Hàng năm, tỷ lệ HS hoàn thành chương trình lớp học, hoàn thành CTTH đều đạt 98% trở lên.

2. Môi trường bên trong:

a. Mặt mạnh:

Trình độ đào tạo của CB, GV, NV 100% đạt chuẩn. CBQL đều được bồi dưỡng qua các lớp quản lí giáo dục, có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, có đạo đức lối sống lành mạnh, được chính quyền địa phương và cha mẹ học sinh tin tưởng. Đội ngũ GV nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc.

– Công tác quản lý của nhà trường: Có kế hoạch cụ thể theo từng tháng, tuần, được tổ chức triển khai thực hiện, đánh giá rút kinh nghiệm kịp thời. Nhà trường thực hiện tốt quy chế dân chủ, tính công khai minh bạch được thể hiện rõ qua từng hoạt động.

– Học sinh đa số ngoan, lễ phép, thân thiện.

– Cơ sở vật chất của nhà trường được đầu tư kiên cố hóa, khang trang và đảm bảo theo tiêu chuẩn trường đạt chuẩn quốc gia.

b. Mặt yếu:

– Một bộ phận cán bộ giáo viên còn hạn chế về năng lực chuyên môn, việc ứng dụng công nghệ thông tin còn lúng túng.

– Việc đổi mới phương pháp dạy học của một số giáo viên chưa linh hoạt, chỉ coi trọng việc dạy kiến thức, chưa quan tâm nhiều đến dạy kỹ năng sống, chưa tạo cơ hội để học sinh phát huy hết năng lực và phẩm chất của mình.

– Chất lượng đại trà đã có nhiều chuyển biến tích cực song vẫn còn ở mức khiêm tốn so với mặt bằng chung của toàn huyện.

– Cơ sở vật chất mặc dù đã được đầu tư song vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu dạy-học hiện tại.

3. Môi trường bên ngoài:

a. Thời cơ:

– Là một trường thuộc xã miền núi đặc biệt khó khăn của huyện Cẩm Khê nên CSVC đều được UBND huyện và các tổ chức xã hội đầu tư xây dựng. Đặc biệt hiện nay, trường được UBND huyện, Đảng ủy, chính quyền địa phương quan tâm đầu tư xây dựng thêm phòng học và phòng chức năng để duy trì và nâng dần các tiêu chuẩn của trường chuẩn quốc gia.

– Nhà trường được sự quan tâm lãnh chỉ đạo của Đảng uỷ, Chính quyền địa phương, sự hỗ trợ của các ban ngành đoàn thể, đặc biệt sự quan tâm phối kết hợp của các bậc cha mẹ học sinh.

– Đảng uỷ, UBND, các đoàn thể xã Tùng Khê rất quan tâm đến công tác giáo dục.Nhân dân địa phương và các bậc phụ huynh học sinh luôn đồng tình ủng hộ, tích cực phối hợp với nhà trường trong các hoạt động giáo dục, đặc biệt là công tác xã hội hóa giáo dục đầu tư bổ sung cơ sở vật chất và các trang thiết bị phục vụ hoạt động dạy học của thầy và trò trong nhà trường.

– Đời sống và thu nhập của nhân dân ngày càng được cải thiện; ý thức đối với sự nghiệp giáo dục ngày càng cao, đại đa số các gia đình đều xác định đầu tư cho con em ăn học, đầu tư cho sự nghiệp giáo dục là đầu tư cho sự phát triển.

b. Thách thức:

– Nhiệm vụ chính trị của nhà trường trong giai đoạn hiện nay là xây dựng trường chuẩn quốc gia mức độ 2 và xây dựng thương hiệu của nhà trường.

– Đòi hỏi ngày càng cao về chất lượng giáo dục của cha mẹ học sinh và xã hội trong thời kỳ hội nhập.

– Chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên phải đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục.

– Trường thuộc vùng miền núi của huyện còn gặp khó khăn về nhiều mặt, đặc biệt là cơ sở vật chất chưa đáp ứng nhu cầu dạy học theo mô hình trường học mới.

– Đời sống của một bộ phận nhân dân địa phương còn nghèo, cha mẹ phải đi làm ăn xa, thiếu sự quan tâm tới việc chăm sóc và việc học hành của con cái.

c. Các vấn đề ưu tiên:

– Xây dựng cơ sở vật chất: Xây thêm phòng học, các phòng chức năng, phòng học bộ môn, tường rào, cổng trường, cải tạo sân tập thể dục, quy hoạch hệ thống bồn hoa cây cảnh. Làm tốt công tác vận động tài trợ để tập trung nguồn lực đầu tư mua sắm nội thất các phòng học và phòng chức năng, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

– Đề xuất đủ cơ cấu giáo viên. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên, tăng cường bồi dưỡng và nâng cao năng lực để đội ngũ cán bộ, giáo viên có đủ khả năng thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới: vận dụng linh hoạt phương pháp dạy học, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học; đánh giá học sinh theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của mỗi học sinh.

– Chất lượng giáo dục học sinh có sự chuyển biến toàn diện, đặc biệt là rèn kĩ năng sống để phát triển năng lực học sinh phù hợp với yêu cầu của đất nước trong thời kì đổi mới.

II. Sứ mệnh, giá trị cơ bản và tầm nhìn:

1. Sứ mạng:

Tạo dựng được môi trường học tập nền nếp, kỉ cương, có chất lượng giáo dục để mỗi học sinh đều có cơ hội phát triển năng lực và được tham gia trải nghiệm gắn với thực tiễn cuộc sống.

2. Tầm nhìn:

một ngôi trường thân thiện, uy tín, chất lượng đảm bảo, là nơi các bậc cha mẹ học sinh sẽ lựa chọn để gửi gắm con em mình học tập và rèn luyện. Học sinh có các kĩ năng sống phù hợp với lứa tuổi, góp phần tạo nên thương hiệu của nhà trường. 

3. Giá trị cốt lõi của nhà trường:

– Tính đoàn kết

– Tính dân chủ

– Tính sáng tạo

– Biết hợp tác và sẻ chia

– Khát vọng vươn tới.

III. Mục tiêu chiến lược:

1. Mục tiêu chung:

Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên đáp ứng được yêu cầu đổi mới; Quyết tâm phấn đấu xây dựng môi trường học tập lành mạnh, có kỉ cương, nền nếp; có chất lượng giáo dục cao; Tất cả học sinh được rèn các kĩ năng sống cơ bản, được học tập gắn với trải nghiệm thực tiễn cuộc sống và đều có cơ hội phát huy hết khả năng của mình; Phấn đấu xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, đạt kiểm định chất lượng giáo dục mức 3; Xây dựng nhà trường trở thành trung tâm văn hóa của địa phương và là một trong số các trường tiểu học đứng ở tốp đầu của huyện Cẩm Khê.

2. Mục tiêu cụ thể:

a/ Giai đoạn 1: Từ năm 2019 -2022:

* Về xây dựng và phát triển đội ngũ:

– Năng lực chuyên môn của cán bộ, giáo viên phấn đấu đạt loại khá, tốt đạt 80% trở lên, có giáo viên dạy giỏi cấp huyện, không có giáo viên xếp loại yếu kém, không có cán bộ giáo viên và học sinh vi phạm pháp luật.

– Phấn đấu đến năm 2020, có đủ cơ cấu giáo viên. Tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên biết sử dụng thành thạo các phầm mềm ứng dụng trong quản lí và trong dạy học.

– Phấn đấu đến năm 2021 có 100% CB, GV có trình độ đại học và cao đẳng, trên 30% giáo viên có trình độ đại học.

– Phấn đấu đến năm 2022, trường có số lượng giáo viên đảm bảo tỉ lệ theo quy định, có đủ giáo viên và nhân viên phục vụ (nhân viên y tế học đường và nhân viên thư viện).

* Về học sinh:

– Chất lượng giáo dục:

+ Tỷ lệ học sinh chưa hoàn thành chương trình lớp học dưới 2%.

+ Không có học sinh bỏ học.

+ 100% học sinh được đánh giá Tốt, Đạt về năng lực, phẩm chất.

* Về xây dựng, tu sửa cơ sở vật chất kỹ thuật:

– Năm 2018 và đầu năm 2019: Xây dựng thêm và hoàn thiện 01 phòng học, 03 phòng học bộ môn, 03 phòng chức năng, làm sân tập thể dục; tu sửa nâng cấp các phòng học cũ; sửa chữa công trình vệ sinh, làm tường rào, cổng trường. Vận động tài trợ mua sắm bổ sung nội thất của các phòng học và phòng chức năng: bàn ghế GV, HS, bảng, … đảm bảo tiêu chuẩn về cơ sở vật chất đạt kiểm định chất lượng mức 3, trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 vào năm 2019.

– Mua sắm thiết bị đảm bảo phục vụ tốt công tác dạy – học. Chuẩn bị tốt các điều kiện cho việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới.

b/Giai đoạn 2: Từ năm 2022 -2024:

*Về xây dựng và phát triển đội ngũ:

– Năng lực chuyên môn của cán bộ, giáo viên phấn đấu đạt loại khá, tốt đạt 85% trở lên, không có cán bộ, giáo viên xếp loại yếu kém, không có cán bộ, giáo viên và học sinh vi phạm pháp luật và các tệ nạn xã hội.

– Phấn đấu có trên 50% giáo viên có trình độ đại học.

– Thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới đạt hiệu quả cao.

* Về học sinh:

– Chất lượng giáo dục:

+ Tỷ lệ học sinh chưa hoàn thành chương trình lớp học dưới 1%.

+ Không có học sinh bỏ học.

+ 100% học sinh được đánh giá Tốt, Đạt về năng lực, phẩm chất.

+ Học sinh được trang bị kỹ năng sống cơ bản, tích cực tự nguyện tham gia các hoạt động xã hội bảo vệ môi trường, các hoạt động từ thiện, nhân đạo; biết vượt khó vươn lên trong học tập.

– Trường trở thành một trong những trường trong tốp năm trường dẫn đầu bậc tiểu học của phòng GD&ĐT huyện Cẩm Khê.

* Về xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật:

– Xây dựng thêm nhà đa năng.

– Tu bổ nâng cấp hệ thống sân chơi, bãi tập và cây xanh, mua sắm thêm thiết bị vận động, đồ chơi,…

IV. Các giải pháp chiến lược:

1. Đổi mới dạy học:

– Đổi mới các hoạt động giáo dục, chú trọng rèn luyện kỹ năng sống, phát triển năng lực tự học, phát huy vai trò chủ động sáng tạo của học sinh trong học tập và các hoạt động giáo dục. Vận dụng linh hoạt phương pháp dạy học theo mô hình VNEN và kĩ thuật dạy học tích cực để nâng cao hiệu quả, chất lượng giáo dục.

– Mỗi tổ chuyên môn thực hiện có hiệu quả ít nhất 01 chuyên đề nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.

2. Phát triển đội ngũ:

– Bồi dưỡng và phát triển đội ngũ đảm bảo đủ về số lượng, đảm bảo đủ trình độ chuẩn và trên chuẩn; có phẩm chất chính trị đạo đức lối sống trong sáng, lành mạnh; có năng lực chuyên môn khá, giỏi; biết sử dụng máy vi tính để lập hòm thư điện tử, biết thiết kế giáo án điện tử, tích cực học tập trên trang trường học kết nối, khai thác các thông tin trên mạng Internet, có phong cách sư phạm mẫu mực, có tinh thần đoàn kết tương thân tương ái, năng động và sáng tạo.

Tạo sự nhận thức sâu sắc trong đội ngũ CB-GV-NV để thực hiện có hiệu quả tinh thần của Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; khâu đột phá của Ngành thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và của đơn vị với nội dung là: “Siết chặt kỷ cương; nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng đơn vị, xây dựng hình ảnh người giáo viên tích cực, sáng tạo, hết lòng vì học sinh thân yêu” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; chuẩn bị các điều kiện để thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông (CT, SGKGDPT) mới; các cuộc vận động: cuộc vận động hai không; cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo “,…

3. Cơ sở vật chất, thiết bị, công nghệ thông tin:

– Tham mưu tốt với các cấp lãnh đạo đầu tư xây dựng thêm cơ sở vật chất (phòng học, phòng chức năng, làm sân thể dục,…), vận động tài trợ các tổ chức, cá nhân để đầu tư nội thất (bàn ghế GV, HS,…), mua sắm bổ sung thêm các trang thiết bị phục vụ hoạt động dạy học.

– Tiếp tục xây dựng môi trường cảnh quan trường học, sân chơi, bãi tập đảm bảo xanh, sạch, đẹp, an toàn.

– Về thiết bị dạy học: Bảo quản và sử dụng hiệu quả phòng máy vi tính. Các thiết bị phục vụ công tác dạy học cần được khai thác triệt để.

– Tham mưu để làm tốt hơn công tác xã hội hoá giáo dục, huy động các nguồn lực từ sự ủng hộ tự nguyện của CMHS, các nhà hảo tâm để đầu tư cơ sở vật chất theo tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục mức độ 3.

4. Nguồn lực tài chính:

– Hàng năm, từ nguồn ngân sách cấp, tiết kiệm chi để bổ sung, tăng cường cơ sở vật chất và các trang thiết bị dạy học.

– Tham mưu chính quyền địa phương, Ban đại diện Cha mẹ học sinh ủng hộ, tài trợ kinh phí tu sửa bổ sung cơ sở vật chất cho nhà trường.

– Bên cạnh đó tranh thủ huy động các nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân để bổ sung thêm nguồn kinh phí mua sắm trang thiết bị cho nhà trường.

5. Ứng dụng công nghệ thông tin:

– Tiếp tục nâng cấp hệ thống kết nối mạng Internet cho phòng tin học và các phòng chức năng. Triển khai rộng rãi việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học.

– Hướng dẫn khai thác tài nguyên phục vụ dạy học và các hoạt động giáo dục cho toàn thể giáo viên.

– Tăng cường đăng tin bài cần thiết lên Website của nhà trường.

– Năm 2019 tiếp tục sử dụng các phần mềm quản lý trong nhà trường do cấp trên triển khai. Phấn đấu đến năm 2021 đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên sử dụng thành thạo và sử dụng có hiệu quả các phần mềm này.

6. Quan hệ với cộng đồng:

– Phối hợp tốt với các ban ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội trong địa bàn xã để quản lý, giáo dục học sinh.

– Phối hợp thường xuyên với cha mẹ học sinh từng khối lớp, với ban đại diện cha mẹ học sinh trường để trao đổi về các biện pháp giáo dục học sinh. Thực hiện sinh hoạt định kỳ theo Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục-Đào tạo vào ngày 21/11/2011 về việc ban hành điều lệ CMHS.

7. Lãnh đạo và quản lý:

– Tăng cường chỉ đạo công tác hành chính trong nhà trường: công tác văn thư lưu trữ, công tác tài chính, quản lý tài sản theo quy định, công khai, minh bạch.

– Triển khai các cuộc vận động và các phong trào thi đua trong trường: cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, …

– Huy động mọi nguồn lực xã hội tham gia vào hoạt động giáo dục: Huy động sự vào cuộc của cha mẹ HS và cộng đồng xã hội cùng tham gia các hoạt động giáo dục.

V. Đề xuất tổ chức thực hiện:

1. Cơ cấu tổ chức:

Phổ biến kế hoạch chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2018- 2023 và tầm nhìn đến năm 2030 rộng rãi trong toàn trường để lấy ý kiến rộng rãi bổ sung hoàn chỉnh. Kế hoạch chiến lược chính thức được phê duyệt của các cấp lãnh đạo và được phổ biến rộng rãi tới toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên, đại diện CMHS.

– Thành lập Ban chỉ đạo chiến lược chịu trách nhiệm điều phối quá trình triển khai kế hoạch chiến lược, điều chỉnh kế hoạch sau từng giai đoạn sát với thực tế của địa phương, của nhà trường.

– Hàng năm Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch năm học phải căn cứ vào kế hoạch chiến lược, chỉ đạo các bộ phận, các đoàn thể thực hiện chiến lược. Tất cả các hoạt động trong trường, hoạt động của từng cá nhân đều nhằm đến việc thực hiện mục tiêu chiến lược.

2. Lộ trình – Chỉ đạo thực hiện:

2.1. Lộ trình thực hiện kế hoạch chiến lược:

– Giai đoạn 1: Từ năm 2019 -2022:

* Năm học 2018-2019:

+ Nâng cao nhận thức cho CB-GV-NV về mục đích ý nghĩa của kế hoạch chiến lược, thành lập ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch.

+ Nâng dần chất lượng giáo dục toàn diện, đặc biệt chú trọng rèn kĩ năng cho HS. Chú trọng việc tổ chức các hoạt động trải nghiệm gắn với thực tiễn cuộc sống.

+ Xây dựng thêm 01 phòng học, phòng học bộ môn (Tin học, Mĩ thuật, Tiếng Anh), phòng chức năng (Thiết bị, Văn phòng); làm sân thể dục phía sau dãy nhà hai tầng 10 phòng học, sửa chữa công trình vệ sinh, làm tường rào cổng ngõ, vận động tài trợ về nội thất các phòng học, phấn đấu trường đạt các tiêu chuẩn mức 3 của kiểm định chất lượng về cơ sở vật chất vào năm 2019.

+ Công bố sứ mệnh của nhà trường và Báo cáo Tự đánh giá vào tháng 7/2019.

+ Làm Tờ trình đề nghị kiểm định chất lượng mức 3 đối với nhà trường vào tháng 9/2019.

* Năm học 2019-2020:

+ Vận động tài trợ thêm trang thiết bị cho các phòng chức năng: mua sắm thêm máy vi tính, thiết bị dạy học, nội thất của các phòng chức năng.

* Năm học 2020-2021:

+ Vận động tài trợ để sửa chữa cơ sở vật chất các phòng, mua thêm thiết bị dạy học, đồ dùng đồ chơi tập thể, nâng cấp sân chơi.

* Năm học 2021-2022:

+ Vận động tài trợ để sửa chữa cơ sở vật chất các phòng, bổ sung máy chiếu, thiết bị dạy học.

+ Duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chuẩn đã đạt. Nâng cao chất lượng đội ngũ GV và chất lượng giáo dục.

– Giai đoạn 2: Từ năm 2022-2024:

* Năm học 2022-2023:

+ Tham mưu xây dựng thêm nhà đa năng phục vụ các hoạt động giáo dục. Nâng cao chất lượng của các tiêu chí, tiêu chuẩn của kiểm định chất lượng giáo dục đạt lên mức 4.

* Năm học 2023-2024:

+ Phấn đấu trở thành một trong những trường tiểu học đứng ở tốp đầu của ngành GD&ĐT huyện Cẩm Khê.

2.2. Tổ chức thực hiện:

– Đối với Hiệu trưởng: Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch chiến lược tới từng cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường. Thành lập Ban kiểm tra và đánh giá thực hiện kế hoạch trong từng năm học.

– Đối với Phó Hiệu trưởng: Theo nhiệm vụ được phân công, giúp Hiệu trưởng tổ chức triển khai từng phần việc cụ thể, đồng thời kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch, đề xuất những giải pháp để thực hiện.

– Đối với các Tổ trưởng chuyên môn: Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch trong tổ; kiểm tra đánh giá việc thực hiện kế hoạch của các thành viên. Tìm hiểu nguyên nhân, đề xuất các giải pháp để thực hiện kế hoạch.

– Đối với cá nhân cán bộ, giáo viên, nhân viên: Căn cứ kế hoạch chiến lược, kế hoạch năm học của nhà trường để xây dựng kế hoạch công tác cá nhân theo từng năm học.

– Đối với học sinh: Mỗi học sinh không ngừng học tập, tích cực tham gia hoạt động để sau khi hoàn thành chương trình bậc tiểu học có kiến thức, kỹ năng cần thiết tiếp tục học các bậc học trên một cách vững vàng. Đồng thời thường xuyên rèn luyện năng lực, phẩm chất để trở thành người có ích cho xã hội.

– Đối với cha mẹ học sinh: Ủng hộ tài trợ vật chất và tinh thần cùng với nhà trường tuyên truyền vận động các bậc cha mẹ học sinh thực hiện một số mục tiêu của kế hoạch chiến lược. Tăng cường giáo dục gia đình, vận động tất cả cha mẹ học sinh quan tâm đúng mức đối với con em, tránh “khoán trắng” cho nhà trường.

– Các tổ chức đoàn thể trong trường: Hàng năm xây dựng chương trình hành động thực hiện các nội dung liên quan trong vấn đề thực hiện kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường.Tuyên truyền, vận động mọi thành viên của tổ chức mình thực hiện tốt các nội dung và giải pháp trên, góp ý với trường điều chỉnh, bổ sung những nội dung phù hợp để có thể thực hiện tốt kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường.

3. Tiêu chí đánh giá:

Để đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch chiến lược phát triển giáo dục của nhà trường, sử dụng bộ tiêu chí đánh giá theo Thông tư 17/2018/TT-BGDDT ngày 22/8/2018 của Bộ GD&ĐT về việc Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia đối với trường Tiểu học.

VI. Kết luận và kiến nghị:

1. Kết luận:

Kế hoạch chiến lược trường Tiểu học Tùng Khê giai đoạn 2018 – 2023 và tầm nhìn đến năm 2030, xác định rõ định hướng mục tiêu chiến lược và các giải pháp chủ yếu trong quá trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng trường và các hoạt động của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và các em học sinh trong trường. Xây dựng và triển khai kế hoạch chiến lược của Trường Tiểu học Tùng Khê là hoạt động có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết của đại hội Đảng bộ xã Tùng Khê lần thứ XXVII, thúc đẩy nâng cao chất lượng giáo dục.

2. Kiến nghị:

2.1. Đối với Phòng GD&ĐT:

– Phê duyệt kế hoạch chiến lược và quan tâm tạo điều kiện cho nhà trường trong quá trình thực hiện nội dung, phù hợp với chiến lược phát triển.

– Tăng cường hỗ trợ về nhân lực, chỉ đạo cán bộ quản lí nhà trường về công tác quản lí, quản trị nhà trường để thực hiện các mục tiêu của kế hoạch chiến lược mà đơn vị đề ra.

2.2. Đối với địa phương:

– Tiếp tục quan tâm đầu tư, hỗ trợ, xây dựng cơ sở vật chất nhà trường, tăng cường các cơ chế chính sách thu hút các nguồn lực đầu tư cho giáo dục để nhà trường đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất thực hiện kế hoạch chiến lược.

Kế hoạch chiến lược từ năm 2018 đến năm 2023 và tầm nhìn đến năm 2030 đặt ra cho Trường Tiểu học Tùng Khê thời cơ, thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn và thách thức. Nhà trường rất mong nhận được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, quản lý để trường thực hiện thắng lợi kế hoạch chiến lược đã đề ra.

 

 

Nơi nhận:                                                                                                                                                                  HIỆU TRƯỞNG
– Phòng GD&ĐT (để phê duyệt);
– Đảng ủy, UBND xã Tùng Khê;

CB, GV, NV;
– Các tổ chức đoàn thể, Hội đồng trường;
                                                                                     Hoàng Thị Kim Dung
– Lưu VT.

 

PHÊ DUYỆT CỦA PHÒNG GD&ĐT CẨM KHÊ

 

 

                                                                            


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết