Thông tin phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi năm 2014

Thông tin phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi năm 2014

Thực hiện Thông tư số 32/2010/TT-BGDĐT ngày 02/12/2010 của Bộ GD&ĐT về quy định điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình công nhận đạt chuẩn phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi và Thông tư số 36/2013/TT-BGDĐT ngày 6/11/2013 của Bộ GD&ĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2010/TT-BGDĐT, 277/277 xã, phường, thị trấn đã tiến hành tự kiểm tra theo quy định, kết quả 276/277 xã duy trì đạt chuẩn phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi năm 2014

Thông tin phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi năm 2014

Thực hiện Thông tư số 32/2010/TT-BGDĐT ngày 02/12/2010 của Bộ GD&ĐT về quy định điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình công nhận đạt chuẩn phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi và Thông tư số 36/2013/TT-BGDĐT ngày 6/11/2013 của Bộ GD&ĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2010/TT-BGDĐT, 277/277 xã, phường, thị trấn đã tiến hành tự kiểm tra theo quy định, kết quả 276/277 xã duy trì đạt chuẩn phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi năm 2014; 13/13 huyện, thị thành tiến hành kiểm tra các xã, phường, thị trấn và làm hồ sơ trình Ban chỉ đạo cấp tỉnh kiểm tra công nhận đạt chuẩn.

          Ngày 09/9/2014 Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục tỉnh đã ra Quyết định số 3096/QĐ-BCĐPCGD về việc thành lập đoàn kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi đối với 13 huyện, thị, thành năm 2014. Kết quả 13/13 huyện, thị thành đều duy trì đạt chuẩn phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi theo các điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại văn bản hợp nhất số 18/VBHN-BGDĐT ngày 20/5/2014 của bộ GD&ĐT về điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi.

 

GDMN


Nguồn:phutho.edu.vn
Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết