Trường TH Xuân Thuỷ mời dạy hợp đồng năm 2016 – 2017

Trường TH Xuân Thuỷ  mời dạy hợp đồng năm 2013-2014  

-Giáo viên toán có chuyên môn giỏi để dạy khối Tiểu học.

-GV dạy tiếng Anh Chuyên vsf song ngữ.

Liên hệ thầy phó HT phụ trách chuên môn .

Điên thoại : 1658612545. 

Email        : thxuanthuy.yenlap@gmail.com